Obiective specifice

1. Facilitarea accesului și participării comunităților din Valcani-Čoka la viața socială și culturală prin îmbunătățirea infrastructurii locale necesare găzduirii activităților de coagulare a cooperării transfrontaliere în general și a incluziunii sociale în particular.

2. Revigorarea tradițiilor multiculturale la nivelul localităților Valcani și Čoka (România–Serbia) pe tot parcursul proiectului, promovarea valorilor culturale prin implicarea tuturor grupurilor sociale din zonă în cercetarea și redescoperirea valorilor comune ale culturii tradiționale specifice vechii zone a Banatului.

3. Promovarea zonei transfronataliere folosind resurse specifice (artă, cultură, media, folclor, muzică românească autentică etc.);