Despre proiect

Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia a fost aprobat de Comisia Europeană în august 2015 şi are în vedere dezvoltarea zonei de frontieră.

Obiectivul strategic al programului este realizarea, pe baza proiectelor comune transfrontaliere și acțiunilor comune ale partenerilor români și sârbi, a unei dezvoltări socio–economice echilibrate și durabile a regiunii de graniţă dintre România și Republica Serbia.

Identificarea nevoilor comune în zona transfrontalieră Čoka-Valcani, precum și izolarea comunităților rurale situate în zona de frontieră, au dus la ideea unui proiect comun, cu titlul:

„Redescoperirea tradițiilor culturale din zona de frontieră Valcani–Čoka, ca parte a Banatului istoric”

harta

Datele de identificare ale proiectului:

Axa prioritară 1- Promovarea ocupării forței de muncă și îmbunătăţirea serviciilor pentru creșterea incluziunii
Obiectiv 1.3.- Incluziune socială și culturală

Titlul proiectului: Redescoperirea tradițiilor culturale în zona de frontieră Valcani- Čoka, ca parte a Banatului istoric.
Codul proiectului: RORS 33
Bugetul total al proiectului: 351.718,10 Euro
Finanțare UE: 298.960,37 Euro
Perioada de implementare: 08.06.2017-07.06.2019
Beneficiari:

Comuna Valcani – partener 1/lider de proiect
Municipalitatea Čoka –partener 2

Bugetul proiectului:

Beneficiari:

Comuna Valcani: cofinanțare program IPA II: 214.866,69 - 85%, contribuția statului român: 32.861,97 - 13 %, contribuția proprie: 5.055,69 - 2 %, total eligibil: 252.784,35

Municipalitatea Čoka: cofinanțare program IPA II: 84.093,68 - 85 %, contribuția statului român: - , contribuția proprie: 14.840,07 - 15 %, total eligibil: 98.933,75

Total: cofinanțare program IPA II: 298.960,37, contribuția statului român: 32.861,97 , contribuția proprie: 19.895,76, total eligibil: 351.718,10

Obiectivul general: 

Dezvoltarea relațiilor sociale și culturale ale celor doi parteneri prin implicarea diferitelor categorii sociale din zona Valcani-Čoka, în realizarea activităților proiectului în scopul creșterii incluziunii sociale și culturale.

Obiective specifice:

1. Facilitarea accesului și participării comunităților din Valcani-Čoka la viața socială și culturală prin îmbunătățirea infrastructurii locale necesare găzduirii activităților de coagulare a cooperării transfrontaliere în general și a incluziunii sociale în particular.

2. Revigorarea tradițiilor multiculturale la nivelul localităților Valcani și Čoka (România–Serbia) pe tot parcursul proiectului, promovarea valorilor culturale prin implicarea tuturor grupurilor sociale din zonă în cercetarea și redescoperirea valorilor comune ale culturii tradiționale specifice vechii zone a Banatului.

3. Promovarea zonei transfronataliere folosind resurse specifice (artă, cultură, media, folclor, muzică românească autentică etc.);

Rezultate așteptate:

Crearea infrastructurii pentru desfășurarea activităților culturale în Valcani-Construirea Centrului multicultural
Reabilitarea infrastructurii pentru susținerea activităților culturale în Banatski Monoștur – Tabăra anuală pentru copii de muzică și dans folcloric

Îmbunătățirea dezvoltării sociale și a accesului la cultură prin participarea la festivaluri, tabere etc.

Promovarea incluziunii sociale și culturale prin activități: cercetare etnografică, educație culturală și istorică, transfer de cunoștințe

Managementul:

va fi asigurat de echipa de implementare formată din șase personae, trei din partea română și trei din partea sârbă. Acesștia vor elabora planul de management al proiectului (iunie-octombrie 2017), vor coordona și monitoriza proiectul pe tot parcursul desfășurării și de asemenea vor transmite online rapoartele trimestriale, tehnice și fianciare.

Investiția:

Comuna Valcani va construi Centrul Multicultural Valcani , o clădire cu trei săli: o sală multifuncțională, mai mare si două săli mai mici, la care se adaugă holul și grupurile sanitare. Termenul de realizare al clădirii este decembrie 2017 - august 2018.

centru

Centrul cultural din Banatski Monostor (Kanizsamonostor) va fi reabilitat.
Termen: aprilie 2018 - iunie 2018

poza

Implementarea:

constă în realizarea unor activități culturale, sociale și educative pe durata de desfășurare a proiectului, cu implicarea diferitelor categorii sociale.

Comunicarea:

se realizează prin diferite mijloace: electronice, materiale scrise, prezentări, articole de presă, conferințe de presă, sesiune de lansare si inchidere a proiectului.