Komunikacija

Ovaj radni paket doprinosi specifičnim ciljevima projekta kroz transparentnost, vidljivost, informisanje i svest javnosti.

Saznaj više

Implementacija

Cilj ovog radnog paketa je jačanje saradnje između partnera na što većem broju nivoa, posebno u pogledu mladih, kako bi se povećalo interesovanje za kulturu, istoriju i tradicije u pograničnom području.

Saznaj više

Menadžment

Tim za implementaciju koordinira i prati napredak projekta i sastoji se od 6 članova iz dva partnerska lokaliteta. Opština Valcani, kao nosilac projekta, organizuje sastanke tima za implementaciju, koji imaju za cilj praćenje aktivnosti projekta, održavanje odnosa između partnera i organa upravljanja. Tim za implementaciju takođe izrađuje plan upravljanja projektom, izveštaje partnera i izveštaj o napretku projekta za svako izveštajno tromesečje. Rumunski partner koristi uslugu finansijskog menadžera koji priprema finansijske izveštaje. Osim ovih sastanaka, članovi tima za implementaciju komuniciraju putem e-pošte ili telefona.

Saznaj više