O Valcani commune

Komuna Valcani se nalazi u zapadnom delu županije Timis, na granici sa Srbijom, na udaljenosti od 82 km od Temišvara i cca. 20 km od grada Sannicolaul Mare, sastoji se od jednog sela, Valcani. Valcani je ponovo uspostavljena na osnovu Zakona br. 67/2005, odlomkom iz DudeştiiVechi Commune.

Valcani, lociran na zapadu Rumunije, nalazi se u zoni klimatske klime sa atlantskim uticajima. Površinsku hidrografsku mrežu predstavlja reka Aranca i mreža kanala izgrađenih za odvodnjavanje. Trenutno cela ravnica je karakteristična za poljoprivredno zemljište i livade (Atlasul R.S.R., 1972).

Prirodni resursi su ograničeni na teritoriji Valkanja: podzemne vode, što je glavni izvor snabdevanja vodom, nafta, med biljaka, lekovito bilje, pašnjacima, livadama i faune, zemljišta.

Iako su prirodno stanište i uslovi koje nudi ovaj deo Aranca ravnice nisu bile veoma dobre za stanovanje, zbog viška vlage, bara, napuštenih korita reka, ovaj deo je bio naseljen, kako to istorijski spisi pokazuju.
Opština Valcani je deo Banatskog okruga, koji je bio deo Austrougarske imperije. Početkom 20. veka, 1900. godine u opštini je bilo 4824 stanovnika. Vremenom je broj stanovništva postepeno padao I sada prema statističkim podacima ima 1396 stanovnika. Rumuni su uvek bili većina u Valcanima, ali su zajedno živeli zajedno sa Mađarima, Nemcima, Srbima i Bugarima.

Prva škole u Valcaniju datira iz 1776. godine pod imenom pravoslavne konfesionalne škole, sa prvim učiteljem Nicole Popovici. 1850. godine osnovana je mađarska verska škola, koju je predvodio Iuliu Major. Radila je do 1963. godine, ali je 1912. postala mađarska državna škola.

Godine 1935. osnovano je dečije zabavište sa nastavom na rumunskom jeziku, sa 87 dece.

Kulturna aktivnost je slabo predstavljena, pa je naglasak na oživljavanju tradicija i običaja. U prošlosti su se ljudi sretali na utakmicama,na sednicama, u sedamdesetim je bio formiran i školski pozorišni tim.

Kroz projekat "Obnavljanje kulturne tradicija u pograničnom području Valcani-Čoka kao deo istorijskog Banata", Prioritetna osa 1 - Promocija zapošljavanja i osnovnih usluga za inkluzivni rast, Cilj 1.3 "Socijalna i kulturna inkluzija" Programa Interreg - IPA CBC Rumunija-Srbija 2014-2020, u tom smislu stvorena je prilika za stvaranje plesnog tima, kreativnih radionica za decu: pletene, heklanje, tradicionalna kuhinja, zajedno s susedima u Srbiji.