O projektu

Program INTERREG IPA prekogranične saradnje Rumunija-Srbija odobren je od strane Evropske komisije u avgustu 2015.godine i razmatra razvoj pograničnih oblasti.

Strateški cilj programa je postizanje uravnoteženog i održivog socio-ekonomskog razvoja pograničnog regiona između Rumunije i Republike Srbije na osnovu zajedničkih prekograničnih projekata i zajedničkih akcija rumunskih i srpskih partnera.

Identifikacija zajedničkih potreba u prekograničnoj oblasti Čoka-Valcani, kao i izolacija ruralnih zajednica lociranih na pograničnom području, doveli su do ideje o zajedničkom projektu pod nazivom:

"Obnavljanje kulturne tradicije u pograničnom području Valcani-Čoka u sklopu istorijskog Banata"

harta

Identifikacioni projektni podaci :

Prioritetna osa 1- Promovisanje zapošljavanja i poboljšanje usluga za inkluzivan rast
Cilj 1.3.- Socijalna i kulturna inkluzija
Naziv projekta: "Obnavljanje kulturne tradicije u pograničnom području Valcani-Čoka u sklopu istorijskog Banata"
Broj projekta: RORS 33
Ukupna budžet projekta: 351.718,10 Euro
EU finansiranje: 298,960.37 Euro
Period implementacije: 08.06.2017-07.06.2019
Korisnici:

Valcani - partner 1 / vodeći partner
Opština Čoka - partner 2

Budzet projekta:

Korisnici:

Valcani: sufinansiranje IPA II programa: 214.866,69 - 85%, Učešće države Rumunije: 32,861.97 - 13%, sopstveno učešće: 5,055.69 - 2%, ukupno: 252,784.35

Opština Čoka: sufinasiranje IPA II programa: 84,093.68 - 85%, sopstveno učešće: 14,840.07 - 15%, ukupno: 98,933.75

Total: sufinansiranje IPA II programa: 298,960.37, učešće države Rumunije: 32,861.97, sopstveno učešće: 19,895.76, ukupno: 351,718.10

Opšti cilj:

Razvijanje društvenih i kulturnih odnosa dva partnera uključivanjem različitih socijalnih kategorija u području Valcani-Čoka, u realizaciji projektnih aktivnosti u cilju povećanja društvene i kulturne inkluzije.

Specifični ciljevi:

1. Olakšavanje pristupa i učešća zajednica Valcani-Čoka društvenom i kulturnom životu kroz unapređenje lokalne infrastrukture koja je potrebna za grupisanje aktivnosti prekogranične saradnje uopšte i posebno socijalne uključenosti.

2. Ponovno oživljavanje multikulturnih tradicija na lokalitetima Valcani i Čoka (Rumunija-Srbija) tokom projekta, promovisanje kulturnih vrednosti uključivanjem svih društvenih grupa u to područje u istraživanje i ponovno otkrivanja zajedničkih vrednosti tradicionalne kulture specifične za stari Banat.

3. Promovisanje prekogranične oblasti korišćenjem specifičnih resursa (umetnost, kultura, mediji, folklor, autentična rumunska muzika itd.);

Očekivani rezultati:

Stvaranje infrastrukture za kulturne aktivnosti u Valcaniju - Izgradnja multikulturalnog centra.

Banatski Monoštor - letnji kamp narodne muzike i plesa za decu.

Unapređenje socijalnog razvoja i pristupa kulturi kroz učešće na festivalima, kampovima itd.

Promovisanje društvene i kulturne inkluzije kroz aktivnosti: etnografsko istraživanje, kulturno i istorijsko obrazovanje, transfer znanja.

Menadžment:

Biće formiran tim za implementacije od šest osoba, tri sa rumunske strane i tri sa srpske strane. Oni će razviti plan upravljanja projektom (jun-oktobar 2017), koordinirati i nadgledati projekat po rasporedu, a takođe će poslati tromesečne, tehničke i finansijske izveštaje na mreži

Investicije:

Valcani Comune gradi multikulturni centar koji uključuje izgradnju tri-soba: veći, višenamenski prostor i dve manje sale plus hodnik i sanitarni čvor. Krajnji rok za završetak zgrade je decembar 2017. - avgust 2018.

centru

Kulturni centar u Banatskom Monoštoru (Kanizsamonostor) će biti rekonstruisan.
Krajnji rok: April 2018 - Jun 2018

poza

Implementacija:

sastoji se od ostvarivanja kulturnih, društvenih i obrazovnih aktivnosti tokom čitavog projekta, uključujući različite društvene kategorije.

Komunikacija:

vrši se različitim sredstvima: elektronskim, pisanim materijalima, prezentacijama, novinarskim člancima, konferencijama za štampu, sesijama za lansiranje i zatvaranje.