A projektről

A Románia-Szerbia INTERREG IPA Határon Átnyúló Együttmüködési Program az Európai Bizottság 2015 augusztusában jóváhagyta, és a határ menti terület fejlesztését fontolgatja.

A program stratégiai célja a Románia és a Szerb Köztársaság közötti határmenti régió kiegyensúlyozott és fenntartható társadalmi-gazdasági fejlődése a román és szerb partnerek közös határon átnyúló projektjei és közös akciói alapján.

A Csóka-Valkány határakon átnyúló területen mutatkozó közös szükségletek
felismerése, valamint a határmenti térségben található vidéki közösségek
elszigeteltsége a közös projekt, melynek a neve:

„A kulturális hagyományok újrafelfedezése a Valkány-Csóka határvidéken, történelmi Bánság részeként”

harta

A projekt azonosító adatai:

1.Prioritások: A foglalkoztatás előmozdítása és a befogadó növekedéshez szolgáltatások javítása
1.3. Cél: társadalmi és kulturális befogadás
A projekt címe: A kulturális hagyományok újrafelfedezése a Valkány-Csóka határvidéken, történelmi Bánság részeként
A projekt kódja: RORS 33
A projekt teljes költségvetése: 351.718,10 Euro
EU-finanszírozás: 298.960,37 Euro
Végrehajtási időszak: 08.06.2017-07.06.2019
Kedvezményezettek:
Valkány község – partner 1 / projektvezető
Csóka község – partner 2

Projekt költségvetése:

Kedvezményezettek:

Valkány község: társfinanszírozó IPA II program: 214.866,69 - 85%, a román állam hozzájárulása: 32.861,97 - 13 %, saját hozzájárulás: 5.055,69 - 2 %, teljes mértékben támogatható: 252.784,35

Csóka község: társfinanszírozó IPA II program: 84.093,68 - 85 %, a román állam hozzájárulása: - , saját hozzájárulás: 14.840,07 - 15 %, teljes mértékben támogatható: 98.933,75

Összesen: társfinanszírozó IPA II program: 298.960,37, a román állam hozzájárulása: 32.861,97 , saját hozzájárulás : 19.895,76, teljes mértékben támogatható: 351.718,10

Általános cél:

A két partner társadalmi és kulturális kapcsolatainak fejlesztése különböző társadalmi rétegek bevonásával a Valkánz-Csóka térségben, a projekt tevékenységek végrehajtása a társadalmi és kulturális integráció növelése érdekében.

Specifikus célok:

  • A Valkány-Csóka közösségek hozzáférésének és részvételének előmozdítása a társadalmi és kulturális élethez a helyi határokon átnyúló együttműködés és a társadalmi befogadás klaszteres tevékenységének megtartásához szükséges helyi infrastruktúra javításával.
  • 2. A Valkány és Csóka (Románia-Szerbia) helyszíneken a multikulturális hagyományok újjáélesztése a projekt során, a kulturális értékek előmozdítása azáltal, hogy bevonják a régiót a régi Banát területére jellemző hagyományos kultúra közös értékeinek feltárásában és újra felfedezésében.
  • 3. A határokon átnyúló terület támogatása meghatározott források felhasználásával (művészet, kultúra, média, folklór, hiteles román zene stb.);

Várható eredmények:

A kulturális tevékenységek infrastruktúrájának kialakítása Valcsánban - A multikulturális központ felépítése
A kulturális tevékenységek támogatását szolgáló infrastruktúra rehabilitációja a Banatski Kanizsamonostorban - Éves népi tánc és zene gyermektábor
A társadalmi fejlődés fejlesztése és a kultúrához való hozzáférés a fesztiválokon, táborokon való részvétellel stb.
A társadalmi és kulturális befogadás előmozdítása tevékenységeken keresztül: néprajzi kutatás, kulturális és történelmi oktatás, tudásátadás

A koordinációt:

hat személy fogja biztosítani. Három román, három szerb csoportból. Ők készítik el a koordinációs tervet (2017 június-október) , irányítják és felügyelik a project teljes lefolyását, online harmadévi pénzügyi és tehnikai jelentéseket küldenek.

Befektetés:

A Valkány község fogja felépíteni a Valkány Multikulturális Központot, amely egy három részes épület: egy többfunkciós terem, amely a legnagyobb a három közűl, két kisebb terem, illetve mellékhelyiségek. Az építkezés határideje :
december 2017 – augusztus 2018

centru

A Kanizsamonostori kulturális központja rehabilitációja
Határidő: április 2018. - június 2018.

poza

Megvalósítás:

Különböző szociális rétegek bevonásával történő, kultúrális, szociális és edukatív tevékenységek megvalósítása, a project időszakában.

A kommunikáció:

elektronikai úton, nyomtatott röplapok által, bemutatók, ujságcikkek, sajtótájékoztatók, project projekt megnyitás és project záró előadás.