Valkány községről

A Valkány község Temes megye nyugati részén található, Szerbia határán, 82 km-re Temesvártól és kb. 20 km-re Nagyszentmiklós várostól. Egy falu alkotja, Valkány. A Valkány községet a közgyűlési törvény alapján újraszövegezték. 67/2005, a Dudeştii Vechi Községből való leválással.

A Románia nyugati részén található Valkány , egy Atlantik éghajlati zónában. A felszíni vízhálózatot az Aranka folyó és a csatornák hálózata képviselik. A környezetet síkság, a mezőgazdasági földterületek és a másodlagos rétek jellemzi .

Valkány községben a természeti erőforrások korlátozottak : felszín alatti vizek, mézelõ növények, gyógynövények, legelők, rétek és talajok.

Bár az Aranka ezen oldalán lévő mezőség nem kimondottan kellemes élőhely, a magas páratartalom, tavak és tómedrek következtében benépesült, ahogy a történelmi feljegyzések mutatják.

Valkány község része az Osztrák-Magyar Birodalom részét képező Bánság régiónak. A 20. század elején, 1900-ban a községben 4824 lakos volt. Idővel a lakosság fokozatosan, statisztikai adatok szerint 1396 lakosra csökkent. A románok többségében voltak, de együtt éltek ezen a téren a magyarok, a németek, a szerbek és a bolgárok mellett.

Az iskola első írásos említése 1776-ba nyúlik vissza, és az Ortodox Vallásiskola első tanára Nicolae Popovici volt. 1850-ben megalakult Iuliu Major vezetésével a Református Magyar Vallási Iskola. 1963-ig működik, 1912-ben magyar állami iskola lett.

1935-ben megalapították a kisgyermekek óvodáját, román tannyelvvel, 87 gyerekkel.

A kulturális tevékenység gyengén képviselt. ezért külön hangsúly fektetünk a hagyományok és szokások újjáélesztésére. Az emberek a múltban találkozhattak bálokon, közösségi helyeken, a hetvenes években az iskolának színjátszó köre is volt.

A " A kulturális hagyományok újrafelfedezése a Valkány-Csóka határvidéken, történelmi Bánság részeként " nevezetü projekt, 1. Prioritási tengely - A foglalkoztatás és az alapvető szolgáltatások növelése befogadás Cél 1.3 - „A szociális és társadalmi integráció” Program Interreg CBC Románia-Szerbia 2014-2020, ezért lehetőségeket teremtett egy tánccsoport létrehozásában, gyerekek számára kézmúves műhelyeket létesítettek (varrás, horgolás, hagyományos konhyha), ahol a szerb szomszédokkal együtt lehetnek.